Zdjęcia

KONCERT FINAŁOWY: Missa Super Undique flammatis

9.11.2019

KONCERT MŁODYCH SOLISTÓW 2019

8.11.2019

MIĘDZYNARODOWY KONKURS INTERPRETATACYJNY MUZYKI SŁOWIAŃSKIEJ

7.11.2019

OSOBISTOŚCI KOMPOZYTORSKIE: Leoš Janáček i Bohuslav Martinů

6.11.2019

OSOBISTOŚCI ŚPIEWACZE: Josef Alois Ticháček – pierwszy wagnerowski Heldentenor

5.11.2019

JUBILEUSZE I ROCZNICE: 90-letni Milan Kundera

4.11.2019

CZESKIE ZIEMIE W ŚRODKU EUROPY

15.11.2018

KONCERT MŁODYCH SOLISTÓW 2018

14.11.2018

BRUNDIBAR I LISTY Z TEREZINA

13.11.2018

LEGENDY KOMPOZYTORSKIE

12.11.2018

MŁODZI ARTYŚCI WSPÓŁZAWODNICZA

11.11.2018

ŚPIEWACZE OSOBISTOŚCI

10.11.2018

DWADZIEŚCIA LAT NA SCENIE…

9.11.2018

WIECZÓR CHORAŁÓW PRAWOSŁAWNYCH

8.11.2018

DLA DOBREJ SPRAWY…

7.11.2018

KONCERT INAUGURACYJNY MFMS 2018

6.11.2018

W WIGILIĘ CHORAŁÓW…

5.11.2018

KONCERT MŁODYCH SOLISTÓW

12.11.2017

OPERA MOSKIEWSKA PRZEDSTAWIA…

11.11.2017

WIECZÓR CHORAŁU PRAWOSŁAWNEGO

10.11.2017

KONKURS MŁODYCH ARTYSTÓW...

10.11.2017

DVOŘÁK I CZAJKOWSKI: CZEŚĆ ROMANTYKOM

9.11.2017

OSTRAVA I OKOLICA