Souhlas se zpracováním osobních údajů

Dávám svůj souhlas L&Lmusic, z. s. k tomu, aby v rámci uzavření kupní smlouvy zpracovávala a evidovala osobní údaje a osobní citlivé údaje po nezbytně nutnou dobu ve smyslu všech ustanovení zákona č. 301/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v platném znění a ve smyslu Evropského napřízení ke GDPR.