O festivalu

Vážení festivaloví přátelé,

III. ročník Mezinárodního festivalu slovanské hudby se koná ve dnech 4.–9. listopadu 2019 na území Moravskoslezského kraje a je i letos zaměřen na tematické celky a konceptuální programy, kterými se snažíme oslovit obyvatele dominantní metropole Ostravy, širšího okolí Moravskoslezského kraje i zahraniční publikum. Festival koncepcí cílí na posluchače a diváky se snahou nabídnout prvotřídní koncerty umělců světové úrovně. Naším hlavním cílem je propagovat artificiální umění a hudbu slovanských skladatelů či umělců a prohlubovat tak kulturní vztahy mezi národy. Dovolte, abychom Vám představili jménem realizačního týmu program, jenž se pojí hned s několika významnými událostmi, které by neměly být v rámci Našeho regionu, Naší republiky i v mezinárodních měřítcích opomenuty.

Významné jubileum letos slaví jeden ze zásadních českých spisovatelů 20. století – Milan Kundera. Koncert k jeho životnímu milníku v sekci JUBILEA A VÝROČÍ je zajisté pro Ostravu speciální kulturní událost, zvláště, když pořad vzniká na spisovatelovo osobní přání. Katedry hudební výchovy a českého jazyka Pedagogické fakulty Ostravské univerzity připravily komponovaný večer, reflektující život i dílo Milana Kundery. V programu vedle čtení přibližujícího jubilantův odkaz zazní ve světové premiéře melodram Jiřího Miroslava Procházky vycházející z raných Monologů či dílo spisovatelova oblíbence Leoše Janáčka i Václava Kaprála – rodinného přítele Kunderových, který spisovatele vyučoval hře na klavír. Možnost účinkovat po boku umělců nosného jména dostane i letos jeden z účastníků mezinárodní soutěže 2018, který porotu ve své interpretaci slovanské skladby oslovil nejvíce.

Stěžejní program MFSH 2019 ve spolupráci s naším předním českým orchestrem Janáčkovou filharmonií Ostrava bude v rámci celku PĚVECKÉ LEGENDY oslavou a uctěním památky jednoho z nejslavnějších wagnerovských tenorů – Josefa Aloise Ticháčka. Rodák z Čech zpíval v ústředních rolích světové premiéry Wagnerových oper Rienzi a Tannhäuser. Tomuto umělci patří v našich kuloárech zasloužený obdiv již proto, že definoval parametry tehdy nově vzniknuvšímu hlasovému oboru Heldentenor. Nejen, že byl Wagnerovi celoživotním přítelem, předobrazem většiny heroických postav, ale ve světovém pěveckém kontextu jej lze bez nadsázky řadit na úroveň Emy Destinnové či Karla Buriana. Pro svůj pěvecký um byl uznáván Franzem Lisztem i Robertem Schumannem, Hector Berlioz pro něj napsal Sanctus ve svém Requiem a Giacomo Meyerbeer zase sólové party do své opery L’étoile du nord. Koncert bude jakýmsi znovuobjevením slavného leč pozapomenutého českého rodáka. Po koncertě proběhne křest s autorem Ticháčkovy první pramenné monografie za podpory Společnosti Richarda Wagnera Praha a věhlasné stipendijní společnosti wagnerovského festivalu Bayreuther Festspiele. V programu vystoupí holandský Heldentenor a bayreuthský Tannhäuser Frank van Aken a pod taktovkou v současnosti 1. kappelmeistera Aalto- Musiktheater a Philharmonie Essen Roberta Jindry zazní tohoto večera wagnerovsky mohutný orchestr. V Ostravě půjde o zcela výjimečný koncert nejen náročností, obsazením orchestru a účastí světového Heldentenora, ale repertoárově hovoříme o počinu, který se zřídkakdy uvádí.

V tematickém celku SKLADATELSKÉ LEGENDY se pro tentokrát zaměříme na dvojici našich nejvýraznějších skladatelských osobností 20. století, totiž Bohuslava Martinů a Leoše Janáčka. Jsme velmi potěšeni, že na celovečerním recitálu s bohatým programem vystoupí přední světová mezzosopranistka Dagmar Pecková spolu s prvotřídním klavíristou Miroslavem Sekerou, kterého diváci mohou znát také z Formanova filmu Amadeus. V tomto večeru představíme nejen dílo věhlasné a známé, ale dojde i na skladby méně uváděné, čímž, věříme, se částečně zapříčiníme o propagaci těchto skladatelských velikánů.

Nedílnou součástí festivalu je i potřetí MEZINÁRODNÍ INTERPRETAČNÍ SOUTĚŽ SLOVANSKÉ HUDBY dětí a mládeže ve věku 5–30 let. Klání je hodnoceno odbornou mezinárodní porotou, navíc je obohaceno o pěvecké masterclass Alexandra Vovka a možnost konzultace žáků s porotci, čímž celá událost nabývá též pedagogický rozměr. Totiž v řadách porotců jsou mezinárodní umělci (Itálie, Rusko, Slovensko, Ukrajina, Polsko, Lotyšsko ad.) a interpreti přímo vystupující na festivalu (D. Pecková, M. Sekera), což může být pro soutěžící jistě motivační. V žácích a studentech uměleckých škol, kteří k nám zavítají ze zemí Evropy (Ukrajina, Polsko, Makedonie, Lotyšsko, Itálie) i ze světa (Ázerbájdžán, Čína, Chile) chceme prohlubovat povědomí o hudbě slovanských skladatelů a zájem o artificiální hudbu obecně. Poskytnout jim možnost navštívit koncerty světové úrovně, porovnávat se při soutěži s mezinárodní konkurencí i nabídnout pestrý program cílený rovněž k hodnotám našeho regionu a státu (návštěva rodného domu a památníku Leoše Janáčka, návštěva hlavního města). Chceme tak vychovávat budoucí generaci umělců a napomáhat k vztahům mezi národy. Celá soutěž vyvrcholí následujícího dne KONCERTEM MLADÝCH SÓLISTŮ, kde se budou prezentovat nejvýraznější umělci a vítězové soutěže. Koncert bude zaznamenávat a vysílat Český rozhlas Vltava.

ZÁVĚREČNÝ KONCERT se ponese v tónech renesanční duchovní hudby. V kostele Svatého Ducha v Ostravě-Zábřehu se tentokrát rozezní Mše Super Undique flammatis slovinského skladatele Jacoba Handla, využívající jako předlohu autorovo moteto k poctě tehdy nově zvoleného olomouckého biskupa Stanislava Pavlovského. Vzhledem k výjimečné události má Handlovo moteto i mše nejen výjimečný počet sedmi hlasů, ale i výjimečnou kvalitu a krásu. To vše v podání vokálního tělesa Ensemble Versus vedené významným muzikologem Vladimírem Maňasem a za doprovodu instrumentálního tělesa Capella Ornamentata.

Jménem festivalu věříme, že si z pestré nabídky koncertů a uměleckých událostí vyberete a srdečně se těšíme na společná setkání.

                                                                                                                                                                                                             Za realizační tým se na Vás těší Lucie a Martin Kajzarovi