Rozhovor s portálem Prokoncert.cz

MEZINÁRODNÍ FESTIVAL SLOVANSKÉ HUDBY

Martin Kajzar

V dnešní době vzniká mnoho festivalů, trend většinou směřuje k hudbě soudobé či filmové. Jsem velmi potěšena, že se mohu pobavit s Martinem Kajzarem, ředitelem prvního ročníku MEZINÁRODNÍHO FESTIVALU SLOVANSKÉ HUDBY, který svůj projekt směřuje jinam. Martin Kajzar je umělec, kritik a pedagog, který má v našem oboru velký přehled. Rozhodl se podpořit slovanskou hudbu a její interprety a uspořádat v Ostravě festival.

Martine, můžete nám Váš festival svými slovy představit?
Krásný den přeji Vám, vážená paní Ratajová i čtenářům portálu Prokoncert. Samozřejmě, velmi rád představím, o co nám jde. Mezinárodním festivalem slovanské hudby chceme reflektovat slovanskou kulturu, která zde po generace vznikala. Dokladem její nesporné kvality je fakt, že dodnes přetrvala, resp. stále je o ni zájem nejen v úzkém posluchačském spektru. My si za cíl festivalu klademe její další propagaci jak mezi posluchači, tak mezi mladými soutěžícími. Celá událost se prostřednictvím kulturní promluvy pojí s myšlenkou vzájemné spolupráce slovanských zemí s jasně definovaným společným záměrem, totiž co nejlépe interpretovat slovanskou hudbu a činit tak radost nejen sobě, ale především divákům a posluchačům.

Co pro Vás slovanská hudba znamená a proč jste se jí rozhodl věnovat celý festival?
Znamená pro mne hodně. Kdybych se nyní neomezil pouze na hodnocení osobního vztahu k hudbě artificiální, celým životem mne kupříkladu provází také lidová hudba (s cimbálovou muzikou Friš letos slavíme již dvacet let existence). Prezentaci slovanské kultury na festivalu vnímám částečně jako poslání, díky němuž mohu nepatrně přispět k propagaci nevyčerpatelné studnice skladatelských nápadů a s tím spojených interpretačních výkonů.

Kdo se organizačně na festivalu podílí?
Organizace celého pilotního projektu se, mimo počáteční myšlenku, realizuje v průběhu celého roku a není věcí jednoho člověka. Má na něm zásluhu řada osob a institucí, bez nichž by stěží mohla akce takového rozměru proběhnout. Spolupracujeme kupř. s Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity, Janáčkovou konzervatoří v Ostravě, ZUŠ Ostrava-Poruba, ale Naším partnerem jsou také Szkoła Muzyczna im. St. Moniuszki w Katowicach nebo Kostel sv. Ducha v Ostravě-Zábřehu. Za podporu i pomoc patří velký dík honorárnímu konzulovi Aleši Zedníkovi, velvyslanci Vladimíru Remkovi, řediteli ZUŠ Jiřímu Čaňovi, faráři Vítězslavu Řehulkovi, vedoucímu katedry HV Jiřímu Kusákovi, ale především náměstku hejtmana Lukáši Curylovi a Moravskoslezskému kraji vůbec.

Jak probíhají přípravy? Festival vypukne 9. 11. 2017!
Možná to bude znít jako klišé, ale „přípravy vrcholí“. V současné době jsou každodenním dopoledním i večerním rituálem mne i mé manželky. V podstatě veškerý volný čas nyní věnujeme našemu pětiměsíčnímu synkovi Richardovi a našemu dalšímu dítěti, totiž festivalu.

K festivalu je přidružena i interpretační soutěž, pro koho je určena?
Soutěž je určena všem interpretům, kteří se chtějí prezentovat slovanským repertoárem a porovnat se na mezinárodní úrovni ve stejné věkové kategorii s konkurencí. Soutěž chceme i do budoucna vnímat nikoliv jako něco k festivalu přidruženého, ale jako nedílnou a důležitou součást, jelikož v podpoře mladých a talentovaných umělců a hudebního vzdělávání vůbec spatřujeme skutečný smysl.

Jak jste vybíral dramaturgii koncertů a na co se můžeme těšit?
Dramaturgicky jsme si stanovili několik kritérií, která vycházejí z přívlastků festivalu (mezinárodní, slovanský) a několik hodnotících kritérií, z nichž to nejdůležitější je pro nás kvalita prezentovaných výkonů a pestrost. Myslím, že v případě jednotlivých koncertů půjde nejen na Ostravu, ale v celorepublikovém měřítku o věci unikátní a málo vídané. Na zahajovacím koncertu v sále Janáčkovy konzervatoře v Ostravě (http://www.prokoncert.cz/event/1226) se 9. listopadu představí houslista Dalibor Karvay, který se již delší čas výrazně dostává do celoevropského povědomí, ale také komorní těleso ANSemble Duettino, mj. se sólistkou Staatsoper Berlin. Z čeho mám velkou radost, že z Petrohradu přijede pravoslavné těleso (http://www.prokoncert.cz/event/1227), což je samo o sobě u nás „nedostatkové zboží“. Pěvecký sextet Kovcheg má dva profondní basy a mimo pravoslavné chorály, často ve staroslověnštině, zpívá na vrcholové úrovni rovněž romance Čajkovského či Rachmaninova. Hlavním lákadlem festivalu je sólista velkého moskevského divadla Artyom Garnov, který se dne 11. listopadu spolu s klavíristou Janáčkovy filharmonie Alexandrem Starým představí ve Společenském sále Domu kultury města Ostravy. Na sólovém recitálu (http://www.prokoncert.cz/event/1228) zazní árie velkých ruských oper a romancí. Závěrečný koncert vítězů interpretační soutěže slovanské hudby bude ve Studiu 1 Českého rozhlasu. Některé děti, které jsme s Jiřím Čaněm osobně vybírali na zahraniční soutěži v Moskvě, od nás dostaly speciální pozvání. Jsou mezi nimi i takoví, kteří v deseti letech hrají na housle Paganiniho Capriccia či na klavír Rachmaninovy koncerty, a to nikoliv na úrovni elementární interpretace.

Na který z koncertů se Vy těšíte nejvíce?
Víte, koncerty byly vybírány tak, že v podstatě nemám favorita, jen umělcům přeji, nechť jsou jejich výkony co nejlepší a posluchačům, nechť mají co nejsilnější hudební zážitek.

Jaké jsou Vaše plány na příští rok? Kdo na festivalu bude vystupovat a přemýšlíte o více koncertech?
Naše plány na příští rok v současné době finišují, koncertů bude nepatrně víc a festival bude probíhat nejspíš po celý týden. Mimo úspěšné české umělce napříč generacemi jsme opět oslovili zahraniční tělesa i interprety, kteří nám do celkové koncepce příští sezóny zapadají. Ta se ponese v duchu mezinárodní spolupráce, kdy se na jednotlivých koncertech představí umělci z naší republiky po boku těch z jiných slovanských zemí. Konkrétní jména zatím sdělovat nechceme, jelikož se o všem jedná.

Děkuji Vám za rozhovor!
I já mnohokrát děkuji za příjemné povídání a budu se těšit, že se s Vámi i se čtenáři Vašeho portálu uvidíme na některém z koncertů.
 
Přeji festivalu i panu Kajzarovi vyprodané sály a mnoho úspěchů!
více informací o festivalu naleznete na: www.mfsh.cz 

Kristýna Ratajová